Kategorie
KAIZEN I LEAN NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI

PDCA – cykl Deminga

Cykl Deminga (znany także jako Koło Deminga, Cykl PDCA) jest koncepcją zarządzania jakością, opracowaną przez W.E. Deminga (14 Zasad Deminga). Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonaleniu (pojęcie znane m.in. z Kaizen), przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie – wykonanie – sprawdzenie – poprawienie (ang. Plan – Do – Check – Act).