Kategorie
5S

Wstęp do 5S

Geneza TQM, w tym także 5S, sięga lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Powołano wtedy Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów, mający na celu zwiększenie efektywności japońskich przedsiębiorstw. O współpracę zapytano również amerykańskich ekspertów W. E. Deminga oraz J. M. Jurana, których nowatorskie poglądy w zakresie jakości nie wzbudziły zainteresowania w Stanach Zjednoczonych. Wiedza i zaangażowanie wspomnianych ekspertów stało się podstawą tworzenia i rozumienia nowej koncepcji jakości i jej znaczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Na przestrzeni czasu podejście do problemów zarządzania jakością uległo przeobrażeniu, do zagadnień kontroli dołączyły także kwestie zapewnienia jakości (lata 60. i 70.) oraz jakości totalnej (lata 80. i 90.). Do głównych narzędzi, stosowanych w ramach doskonalenia jakości, zalicza się miedzy innymi: Just in Time (JIT), 5S, Kaizen, statystyczną kontrolę procesu (SPC), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) metodę Taguchiego oraz QFD (Quality Function Deployment).