Walidacja – case study cz. I

W zakładzie produkującym chipsy ziemniaczane zwykle punktem kontrolującym jest laboratorium wstępnej oceny surowca ziemniaczanego, które na podstawie analiz dokonuje oceny i klasyfikacji surowca. Często jednak zdarza się, że surowiec pozytywnie zakwalifikowany zachowuje się na linii produkcyjnej zupełnie wbrew oczekiwaniom. Próby laboratoryjne nie są w stanie do końca i finalnie określić wszystkich parametrów surowca. Oczywistym faktem jest, że biofizyka i biochemia znają metody badawcze z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, które w znacznie szerszym stopniu mogą dokonać analitycznej oceny surowca. Z uwagi jednak na względy ekonomiczne oraz konieczność wytworzenia produktu w cenie jak najbardziej konkurencyjnej, ilość aparatury badawczej musi ulegać redukcji do najbardziej niezbędnego minimum. W tym przypadku walidacja polega na próbie ujęcia w matematyczne ramy żywego procesu na wielką skalę. Zwykle symulacja tego typu daje wyniki bardzo zbliżone do rzeczywistych. W przemyśle przetwórczym zdarzają się jednak przypadki skrajnie odwrotne, co pokazuje rzeczywista weryfikacja. Warty podkreślenia jest fakt, iż nie wynika to z ludzkich błędów, lecz natury tego typu procesu.
Walidacja w przemyśle spożywczym jest procesem oceny produkcji wyrobu prowadzonym w celu zapewnienia zgodności ze stawianymi wymogami, definiującymi tę metodę oraz pozwala określić jej przydatność. Proces ten określają takie deskryptory, jak :

  • dokładność, czyli zgodność pomiędzy uzyskanym wynikiem wytworzenia wyrobu z wartością rzeczywistą (oczekiwaną) – np. wymaganą przez klientów oraz normy,
  • prawdziwość – zgodność wyniku procesu z wartością oczekiwaną określoną na wstępie wytwarzania danego produktu,
  • precyzja – zgodność pomiędzy niezależnymi wynikami uzyskanymi w trakcie analizy danej próbki z zastosowaniem danej procedury analitycznej,
  • powtarzalność – precyzja wyników uzyskanych w tych samych warunkach wytwórczych wyznaczana na podstawie wartości obliczonego odchylenia standardowego serii pomiarów przeprowadzonych w danym dziale produkcji, przez daną brygadę lub wydział, z wykorzystaniem danej linii lub urządzenia.

[/am4show]

Ocena wpisu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright 2011-2012 - ISOmnia.pl
do góry