Szkolenia – formularz zgłoszeniowy

Wybierz szkolenie

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu bez spacji i kresek (wymagane)
+48

Dane uczestników

1. Imię i nazwisko:
2. Imię i nazwisko:
3. Imię i nazwisko:
4. Imię i nazwisko:
5. Imię i nazwisko:

Dane do faktury

1. Nazwa firmy/instytucji lub imię i nazwisko:

Adres siedziby:

NIP (tylko cyfry, bez kresek i spacji):

Akceptuję regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji usługi szkleniowej

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.

Copyright 2011-2012 - ISOmnia.pl
do góry