Kategorie
Podstawy ISO 9001

Terminy stosowane w dokumentacji ISO 9001

Podstawowe terminy wykorzystywane w dokumentacji systemów zarządzania możemy znaleźć w normach ISO 9000:2008 oraz ISO/TR 10013:2001. Należą do nich:
– dokument (3.7.1) – informacja i jej nośnik;
– procedura (3.4.5) – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu;
– księga jakości (3.7.4) – dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji;
– plan jakości (3.7.5) – dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy;
– zapis (3.7.6) – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań;
– instrukcje pracy (ISO/TR 10013:2001) – szczegółowe opisy wykonywania i zapisywania zadań;
– formularz (ISO/TR 10013:2001) – dokument wykorzystywany do zapisu danych wymaganych w systemie zarządzania jakością.