Kategorie
NORMA ISO 9001 Wdrożenie ISO 9001

Szkolenia w ISO 9001

Po podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością szkolenia będą nieodłącznym elementem życia organizacji. Na tym początkowym etapie można wyodrębnić trzy grupy szkoleń:

  • szkolenia o charakterze ogólnym,
  • szkolenia ze szczegółowych wymagań normy i sposobów na ich spełnianie,
  • szkolenia ze stosowania się do ustanowionego systemu jakości, czyli jak działać w zgodzie z wymaganiami normy i stworzonym systemem jakości.

Warto, aby szkolenia o charakterze ogólnym dotyczyły całej organizacji. Wydawać by się mogło, że wystarczy przeszkolić tylko kierownictwo. Jednak informowanie całej załogi o planach i działaniach organizacji nie tylko buduje atmosferę pracy i wzajemnego zaufania, lecz jest także motywatorem. Każdy pracownik będzie mógł już na tym etapie poczuć się częścią nadchodzących zmian na lepsze.

O czym będzie mowa na szkoleniach o charakterze ogólnym? O celach wdrożenia systemu jakości i korzyściach z tego płynących. Dla równowagi pewnie przyda się słowo o trudnościach, jakie pojawiają się przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu. Także o potrzebie zmiany podejścia do klientów i procesów, o podejściu procesowym ogółem. Na tym etapie tematy szkoleń będą różnicowanie pod kątem grup zawodowych. Zarząd firmy pozna przede wszystkim szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu jakości, kierownicy średniego i niższego szczebla usłyszą raczej o metodach motywowania pracowników do dbania o jakość, a szeregowi pracownicy dowiedzą się, jak ważne jest działanie zgodnie z obowiązującym systemem jakości. To oczywiście przykład podziału treści, która będzie dostosowana do każdej organizacji oddzielnie.