Kategorie
Utrzymanie ISO 9001

Pomiar i ocena efektywności szkoleń

Bywa to dość problematyczny temat w systemie jakości, szczególnie doskwiera przy audytach. Jak sprawdzić i ocenić efektywność szkoleń?

Jest kilka sposobów. Metoda pomiaru i oceny efektywności szkolenia zależy głównie od celu szkolenia, a właściwie od tego, co podczas niego ma być doskonalone. Przedmiotem pracy trenera na szkoleniu może być:

  • nabycie nowej wiedzy przez uczestników,
  • nabycie lub doskonalenie konkretnych umiejętności,
  • kształtowanie u uczestników odpowiednich postaw, związanych ze strategią organizacji.

Oczywiście szkolenie może oznaczać trening w różnych konfiguracjach powyższych obszarów, także we wszystkich razem, a więc wiedzy, umiejętności i postawy. Takie szkolenia są najbardziej skuteczne.

W każdym przypadku, aby zmierzyć efektywność szkolenia, należy przeprowadzić analizę stanu czy potrzeb przed szkoleniem oraz po nim.

Koncepcja Donalda Kirkpatricka zakłada, że szkolenia powinny być oceniane na czterech poziomach:

  • poziom reakcji,
  • poziom wiedzy/uczenia się,
  • poziom zmian/zachowania,
  • poziom efektów organizacji.

Zacznijmy od poziomu wiedzy i uczenia się, który sprawdza się najłatwiej i właściwie wyniki są najpewniejsze. Przypomnij sobie z czasów szkolnych egzaminy, testy i inne metody sprawdzenia wiedzy. Aby stwierdzić „wielkość” zdobytej wiedzy, czyli zmierzyć efektywność szkolenia, w praktyce ten sam test można dać uczestnikom do rozwiązania przed szkoleniem i po nim. Różnica będzie stanowić „wielkość” nabytej wiedzy.