Kategorie
Podstawy ISO 9001

Nowelizacja ISO 9001:2008

Zgodnie z dokumentem ISO Guide 72 każda norma wydawana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną musi być poddawana przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat. We wrześniu 2005 roku na spotkaniu członków Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF – International Accreditaion Forum) doszło do zaprezentowania przez przedstawiciela jednej z renomowanych jednostek certyfikujących wyników analizy licznych skarg jej kluczowych klientów. Dotyczyły one niezadowolenia wynikającego z osłabiającej się jakości dostawców, wykazujących certyfikaty na zgodność z normą ISO 9001.

Wystąpienie to zwróciło uwagę na pewien niedostatecznie omówiony aspekt działalności każdej organizacji.

W obecnych czasach ryzyko w łańcuchu dostaw osiągnęło nieznany dotąd poziom. Zarówno łańcuchy dostaw, jak i stopień skomplikowania sieci zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego procesu rozrastają się do gigantycznych rozmiarów. Wraz z tym rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędów, które mogą przysporzyć przedsiębiorstwu poważnych kłopotów.
Najmniejsze zakłócenie zagraża funkcjonowaniu całego łańcucha. Doniosłego znaczenia nabiera zatem standaryzacja działania przedsiębiorstw, chcących skutecznie działać na rynku. Pojawiające się zastrzeżenia skłoniły IAF do przeanalizowania przyczyn słabnącej wartości certyfikatów jakości w oczach klientów organizacji. W związku z tym podczas prowadzenia prac nad aktualizacją normy ISO 9001 brano pod uwagę następujące zagadnienia: język, jakiego użyto w wydaniu normy ISO 9001 z 2000 roku, wyniki badania „2004 International User Feedback Survey”, oficjalne interpretacje wydawane na podstawie zgłoszonych przez użytkowników próśb o wyjaśnienia dotyczące różnych wymagań normy ISO 9001:2000, wyniki badania ISO Survey of Certification, kompatybilność z innymi normami wykorzystywanymi do wdrażania systemów zintegrowanych, których okresy rewizji nie są ze sobą zbieżne.

W wyniku przeprowadzonej analizy danych członkowie wyznaczonej grupy roboczej podjęli szereg decyzji, między innymi w zakresie następnej rewizji normy ISO 9001. Rewizja ta jest przewidywana na rok 2015 i będzie poważniejsza niż ostatnia z 2008 roku. Znajdzie się w niej odniesienie do zmian globalnych i technologicznych, jakie zachodzą na światowych rynkach.