Kategorie
DLA POCZĄTKUJĄCYCH NORMA ISO 9001 Podstawy ISO 9001

Ewolucja norm serii ISO 9000

W skali światowej konkurencja doprowadziła do wzrostu wymagań klientów w zakresie jakości produktów. Organizacje są zmuszone do poszukiwania coraz bardziej efektywnych systemów, wpływających pozytywnie na ich konkurencyjność na rynku oraz na kondycję finansową. Systemy zarządzania powinny być zasadniczo ukierunkowane na ciągłą poprawę jakości oraz stały wzrost zadowolenia klientów i stron zainteresowanych organizacji. W poniższej tabeli przedstawiono ewolucję rodziny norm serii ISO 9000.