Jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością?

Wybór firmy certyfikującej System Zarządzania Jakością do łatwych nie należy.
Istnieje kilka czynników, którymi można się zasugerować:

 • wizerunek na rynku,
 • dostępność oferty (lokalizacja biura),
 • cena audytu,
 • posiadane akredytacje,
 • liczba wydanych certyfikatów,
 • opinie certyfikowanych organizacji,
 • preferencje głównego klienta,
 • osiągnięcia firmy, historia, doświadczenie,
 • specjalizacja firmy,
 • inne.

Przed dokonaniem wyboru należy się zastanowić, co chce się osiągnąć poprzez certyfikację. Czy chodzi o spełnienie wymagań głównych odbiorców, czy bardziej o wsparcie rozwoju organizacji? A może o prestiż z tytułu posiadania certyfikatu samego w sobie?
Ważnym elementem decydującym o wyborze powinno być posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji PCA lub innego, zrzeszonego w ramach międzynarodowych organizacji, organu. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej PCA, akredytacja oznacza dla przemysłu kilka znaczących korzyści:

 • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności,
 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
 • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Zapewne po przeczytaniu tego tekstu dalej nie wiadomo, jak firmę certyfikującą wybrać…
A może warto właśnie użyć jednego z narzędzi jakościowych, polegającego na nadaniu cechom rang i zestawieniu ich wobec alternatyw?

Przykład:
Spośród wielu czynników, decydujących o wyborze jednostki certyfikującej, najwyższe kierownictwo ustaliło, że najważniejsze są cztery czynniki:

 • wizerunek na rynku (kryterium 1),
 • dostępność oferty, lokalizacja biura (kryterium 2),
 • cena audytu (kryterium 3),
 • liczba wydanych certyfikatów (kryterium 4).

Zbiór alternatyw (jednostek certyfikujących) zawężono do 5, spełniających w jakimkolwiek stopniu powyższe kryteria. Firmy certyfikujące oznaczono symbolicznie a, b, c, d i e.
Na tym etapie należy ustalić, czy wszystkie kryteria są jednakowo istotne, czy też niektóre z nich są ważniejsze? Poniżej przedstawiono sposób analizy dla obu wariantów.

Sposób analizy w odniesieniu do kryteriów jednakowo istotnych dla organizacji przygotowującej się do certyfikacji.

Kryterium 1, czyli wizerunek jednostki certyfikującej na rynku, w największym stopniu spełnia firma c i dlatego uzyskuje największą liczbę punktów w danej kategorii, czyli 5 (skala punktacji może wynikać z wielkości zbioru alternatyw, ale nie jest to wymagane, tak jest po prostu łatwiej). To kryterium kolejno spełniają firmy d, e i a, które uzyskują kolejno 4, 3 i 2 punkty. Pod względem wizerunku firmy najgorzej wypada firma b, która przez to uzyskuje tylko 1 punkt w tej kategorii.
W ten sam sposób analizowane są pozostałe wyselekcjonowane kategorie. Wygrywa firma, która zdobędzie najwięcej punktów.
Dla zobrazowania metody użyjemy prostej tabelki.
Wariant I

Postępowanie jak wyżej, z tą różnicą, że kategorie są również uszeregowane. W organizacji ustalono, że kryterium najważniejszym jest wizerunek firmy na rynku, dalej dostępność oferty, cena audytu, a najmniej istotnym kryterium spośród tych czterech branych pod uwagę jest liczba wydanych przez firmę certyfikatów. Dlatego też punkty zdobyte przez firmy w kategorii wizerunku firmy na rynku dla wszystkich analizowanych firm powinny być przemnożone przez ustaloną wartość:

 • wizerunek na rynku (kryterium 1) – kryterium najważniejsze, punkty zdobyte przez firmy mnożymy przez 4,
 • dostępność oferty, lokalizacja biura (kryterium 2) – kryterium najważniejsze, zaraz po wizerunku firmy, punkty mnożymy przez 3,
 • cena audytu (kryterium 3) – kryterium mniej istotne, ale nie bez znaczenia, mnożymy punkty przez 2,
 • liczba wydanych certyfikatów (kryterium 4) – kryterium najmniej ważne spośród analizowanego zbioru, nie mnożymy punktów.

Wariant II

Wnioski:
W przypadku kryteriów o jednakowej wadze wygrywa firma c. Jeśli nadamy rangę kryteriom, wygrać może inna firma, w tym przypadku firma a.

Ocena wpisu:

2 Responses to Jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright 2011-2012 - ISOmnia.pl
do góry