Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Dubiel

W pętli planowania Pull. Jak się zabezpieczyć przed wahaniami zamówień w łańcuchu logistycznym?

W modelu Kaizen można wyróżnić siedem rodzajów marnotrawstwa. Nadprodukcja uważana jest za najbardziej niekorzystny, ponieważ ukrywa problemy, nie pozwalając na podjęcie odpowiednich działań optymalizacyjnych oraz powoduje zamrożenie kapitału. Ponadto, pracując w systemie bazującym na prognozach, trudniej zarządzać, stosując metody wyszczuplonego wytwarzania. Zasada „właściwych części we właściwym czasie” przestaje obowiązywać, ponieważ produkowanie i dostarczanie klientowi dokładnie takich wyrobów, jakich potrzebuje, w odpowiedniej ilości i czasie nie jest do końca możliwe.

Zmiany popytu na rynku detalicznym powodują znaczny wzrost stanów magazynowych w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego. Po otrzymaniu zamówień od klientów końcowych rozpoczyna się proces budowania stanów magazynowych. Na podstawie prognozy generowane są zamówienia dla klientów i dostawców. Proces posuwa się aż do pierwszego dostawcy w łańcuchu. W momencie zmiany zamówień klienta końcowego wszystkie ogniwa w łańcuchu zmuszone są do zaprzestania produkcji wyrobów danego typu i rozpoczęcia realizacji kolejnych zamówień. Skutek takiego działania jest taki, że magazyny wejściowe i wyjściowe wypełnione są komponentami i produktami, na które nie ma zapotrzebowania w danym momencie.
Efekt biczaPrzy czym im dalej w łańcuchu dostaw znajduje się dany producent, tym bardziej odczuwa nawet niewielkie wahania klientów końcowych. Zjawisko to nazywane jest „efektem bicza” i – z uwagi na generowaną nadprodukcję – jest bardzo niekorzystne. Tradycyjne planowanie opiera się o systemy automatycznego generowania zamówień. Producent, chcąc mieć pewność, że jest w stanie zrealizować wymagania klienta, zabezpiecza się na wypadek różnych czynników losowych poprzez budowanie określonych zapasów bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wyrobów gotowych, jak i półproduktów oraz komponentów. Kiedy końcowy klient zmieni zamówienie wszyscy producenci w łańcuchu rozpoczynają realizację nowych zamówień. Wyprodukowane wcześniej wyroby gotowe, cała produkcja w toku oraz zamówione wcześniej komponenty muszą zaczekać na swoją kolej. Żeby zabezpieczyć się przed produkowaniem wyrobów, które później, zamiast zostać sprzedane, będą zalegały w magazynach, należy bazować na:

  • realnych zamówieniach opartych o rzeczywiste zamówienia klientów końcowych,
  • fizycznych supermarketach dla wyrobów szybko rotujących,
  • odpowiedniej strategii dla wyrobów wolno rotujących,
  • optymalnym przepływie,
  • respektowanych standardach.


Im dalej w łańcuchu dostaw znajduje się dany producent, tym bardziej odczuwa nawet niewielkie wahania klinetów końcowych.

Zjawisko to nazywane jest „efektem  bicza” i – z uwagi na generowaną nadprodukcję – jest bardzo niekorzystne.


Czytaj dalej W pętli planowania Pull. Jak się zabezpieczyć przed wahaniami zamówień w łańcuchu logistycznym?