Wszystkie wpisy, których autorem jest Aleksandra Purzycka

  • ekspert w dziedzinie zarządzania jakością, doświadczony trener, Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Certyfikowany audytor wewnętrzny oraz Six Sigma Yellow Belt, Kierownik zespołu Audytu Jakości.
  • obecnie związana z firmą produkcyjną z branży automotive.
  • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Zintegrowanym Systemem Zarządzania w firmie produkcyjnej z branży poligraficznej współpracującej z koncernami farmaceutycznymi.
  • współpraca z Fabrycznym Centrum Dystrybucyjnym producenta białego AGD.
  • przeprowadziła setki godzin audytów wewnętrznych i zewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001, ISO/TS 16949 oraz VDA.
  • Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie.

Metoda Six Sigma

Ostatnio często można spotkać się z pojęciem Six Sigma. Spotykamy je w statystyce, zarządzaniu jakością i produkcją, często łączone jest z filozofią Lean. Dlatego postaram się przedstawić to pojęcie jaśniej, aby nikogo nie przerażało.

Metoda ta została po raz pierwszy wprowadzona i rozwijana przez firmę Motorola w latach 80. XX wieku. W kolejnych latach zaczęło ją stosować coraz więcej światowych gigantów w branży IT, samochodowej, komunikacyjnej.

Obecnie Six Sigma jest standardem nie tylko w branży automotive, ale też w każdej szanującej się firmie, która myśli poważnie o racjonalnej polityce zarządzania firmą.

Dlaczego stosujemy Six Sigma?

Dzięki Six Sigma, opierając się na danych i faktach, można optymalizować każdy proces. Bez względu na to, czy mówimy tu o punktualnym przychodzeniu do pracy, budżecie domowym, bezpieczeństwie narodowym, czy drodze hamowania, można w prosty sposób zwiększyć zdolność i powtarzalność procesu oraz zmniejszyć straty, odrzuty i koszty.

W jaki sposób stosować Six Sigma?

Jednym z podstawowych elementów, które wyróżniają metodę Six Sigma spośród innych, jest opieranie się na danych i analizie faktów. Należy dysponować realnymi danymi liczbowymi, dowodami, a nie spekulacjami i stwierdzeniami bez pokrycia w rzeczywistości. Żeby to zrobić, trzeba te dane zebrać. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość, czego i gdzie szukamy. Analizowane dane muszą być szczegółowe i dotyczyć konkretnego obszaru w zależności od tego, gdzie powstał problem i jakie elementy procesu chcemy optymalizować.

Tylko od nas zależy, jaki wskaźnik i jakie dane będziemy analizować, podejście i założenia są jednak takie same.

Czytaj dalej Metoda Six Sigma